Kurs na zmianę

Działaj lokalnie!


Kurs na zmianę” to projekt skierowany do tych środowisk i organizacji, które w najbliższym otoczeniu dostrzegły problem i wiedzą, w jaki sposób go przezwyciężyć. Pierwszeństwo w dostępie do środków finansowych przyznaliśmy tym podmiotom, które bezpośrednio wpływają na poprawę sytuacji materialnej, przeciwdziałają ubóstwu i niedożywieniu, a także zapobiegają rozwojowi patologii społecznych poprzez edukację i pielęgnowanie lokalnych tradycji.

Wszystkie projekty starające się o dofinansowanie powinny wpływać na budowę silnych społeczności lokalnych. Założeniem projektu jest udział Fundacji DEMOS w finansowaniu szkoleń, warsztatów, konferencji, akcji edukacyjnych oraz innych tego rodzaju działań, których celem jest promowanie wiedzy, pomoc w rozwoju dzieci, młodzieży oraz rodzin, a także kształtowanie silnych więzi wewnątrz lokalnych społeczności.

​Koordynatorka projektu „Kurs na zmianę”:
Zuzanna Oleś-Binczyk
M: [email protected]
T: +48 698 637 129

 

Pliki do pobrania