Kontakt

Fundacja DEMOS
ul. Jana Pawła II 102
33-240 Odporyszów

Siedziba Biura Zarządu
Fundacja DEMOS
ul. Długa 42
31-146 Kraków
T: +48 12 632 11 88
M: [email protected]

KONTO: 35 1020 2892 0000 5902 0238 8494