Stypendia

Indywidualna miara sukcesu

Sukces nie ma obiektywnej miary. Coś, co dla jednego jest wielkim osiągnięciem, dla innego będzie czymś zupełnie powszednim. Jeśli porównamy się z innymi, to zrodzi się w nas albo próżne samozadowolenie, albo gorzkie rozczarowanie. Sukces najlepiej mierzyć miarą własnych możliwości, oczekiwań i marzeń. Uważamy, że właściwą miarą sukcesu jest ocena postępu względem punktu wyjścia. Każdy młody człowiek rozwija się bowiem w indywidualnym tempie, zgodnie z osobistymi możliwościami, w określonym kontekście społecznym i materialnym.

​Przyznając stypendia, które wspierają młodych ludzi w zakresie rozwoju społecznego i edukacji, zwracamy uwagę na dotychczasowe osiągnięcia, motywację do działania oraz sytuację materialną kandydata. Unikamy parametryzacji osiągnięć, która promowałaby „statystyczne gwiazdy”. Próbujemy zbudować pełny obraz człowieka – dostrzegamy jego szanse i ograniczenia, bierzemy pod uwagę kontekst, z którego wyrasta i cel, do którego zmierza. Każdego mierzymy jego własną miarą.

Stypendyści 2015/2016

 • Paulina Ślusarczyk

  (KRAKÓW)

  Wychowanka placówki SIEMACHA Spot Bonarka; studentka I roku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kierunek praca socjalna.
  „Jest bardzo aktywna w społeczności Siemachy, podejmuje się prac porządkowych na terenie ośrodka. Ze względu na swoją postawę została zaproszona do Grupy Liderskiej. W czerwcu 2015 roku została nagrodzona Nagrodą Edukacyjną Leonardo, zdobyła również Wyróżnienie Złotej SIEMACHY w kategorii rozwój osobisty”.

 • Aleksandra Talik

  (Milówka)

  Studentka V roku Inżynierii środowiska Politechniki Śląskiej. Stypendystka Fundacji DEMOS od roku 2010.
  „Moim dodatkowymi osiągnięciami była kontynuacja nauki języka niemieckiego, która była możliwa dzięki stypendium z Fundacji DEMOS. Aktywnie działałam również w kole naukowym Inżynierii Środowiska Wewnętrznego. Uczestniczyłam też w szkoleniu dotyczącym wentylacji pożarowej w Szkole Głównej Pożarnictwa w Warszawie.

Stypendyści 2014/2015

 • Natalia Stachyra

  (Kraków)

  Liderka społeczności SIEMACHA Spot przy ul. Mogilskiej w Krakowie. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego. Obecnie studentka I roku teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 • Aleksandra Talik

  (Milówka)

  Studentka IV roku Inżynierii środowiska Politechniki Śląskiej. „Od wielu lat Fundacja DEMOS wspiera mnie finansowo i pomaga mi w realizacji życiowych marzeń i celów. Dzięki wsparciu, które otrzymuję jestem w stanie nadal kontynuować studia dzienne. Udało mi się również zrealizować wiele dodatkowych celów, które wpływają na mój osobisty rozwój. Od kilku lat uczęszczam na kurs języka niemieckiego”.

 • Paulina Rybka

  (Kraków)

  Wychowanka SIEMACHA Spot przy ul. Długiej 42 w Krakowie. Uczennica I klasy Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji. „Stypendium chciałabym przeznaczyć na różne artykuły plastyczne oraz szkolne. Marzę również o aparacie fotograficznym, by móc rozwijać pasję fotograficzną”.

 • Henryk Książek

  (Ropczyce)

  Student I roku Informatyki Stosowanej na Politechnice Krakowskiej.
  Laureat konkursu „Dyplom z Marzeń”.

 • Konrad Mazur

  (Dębica)

  Student Mechaniki i Budowy Maszyn na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  Laureat konkursu „Dyplom z Marzeń”.

 • Karina Rejs

  (Żychlin)

  Studentka Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Łódzkiej.
  Laureatka konkursu „Dyplom z Marzeń”.

 • Joanna Szlachetka

  (Ropczyce)

  Studentka Hodowli i ochrony zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Laureatka konkursu „Dyplom z Marzeń”.

 • Maria Trusiak

  (Perlejów)

  Studentka Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej.
  Laureatka konkursu „Dyplom z Marzeń”.

 • Mateusz Chariasz

  (Rabka Zdrój)

  Student I roku Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
  Laureat konkursu „Dyplom z Marzeń".