Zgrana Piątka

Przeciwdziałanie przemocy

Ten program skierowany jest do dzieci z klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej. Genezą tego projektu było zdiagnozowanie narastających w ostatnich latach problemów wychowawczych związanych z przejawami agresji oraz przemocy na terenie szkół. „Zgrana Piątka” to działanie prewencyjne przeciwko przemocy wśród uczniów, które kierujemy przede wszystkim do dzieci dopiero co uczących się budowania prawidłowych postaw społecznych.

W ramach programu tworzymy na terenie szkół podstawowych specjalne kluby o nazwie „Zgrana Piątka” dla uczniów klas 4, 5 i 6 Realizujemy autorski cykl 8 do 10 zajęć, podczas których młodzi ludzie uczą się komunikacji, współpracy, asertywności, pokonywania konfliktów, akceptacji różnorodności i scenariuszy działania w wypadku bycia ofiarą lub świadkiem przemocy. Stawiamy na metody aktywne, pracę warsztatową, gry terenowe i zabawy edukacyjne. Osiągnięcia „Zgranej Piątki” wykorzystujemy również w innych programach badawczo-profilaktycznych, między innymi w programie „Bliżej” realizowanym wspólnie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

Zadaniem klubów jest wzmacnianie pozytywnych postaw społecznych, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy. Każdy klub funkcjonuje jako grupa zadaniowa pobudzająca do aktywności, wzajemnej integracji oraz zdrowej rywalizacji, które są dla dzieci ważnym motywem do działania. Kluby są swego rodzaju „środowiskami wychowawczymi” przekazującymi dobre wzorce zachowań, a młodzi ludzie wstępują do nich dobrowolnie, dzięki czemu chętnie współpracują i tworzą relacje.


„Dzisiejsza młodzież jest wspaniała. Nasze dzieci szybko się uczą i są gotowe do podejmowania ambitnych wyzwań. Problemem jest odpowiednie podejście, wytyczanie granic i stawianie odpowiednich celów, a potem ich konsekwentne rozliczanie. Takie programy społeczne jak „Zgrana Piątka” są bardzo potrzebne zwłaszcza dzieciom, które dopiero uczą się właściwych ról i zachowań społecznych. Współpraca z rówieśnikami w realizacji pozytywnych zadań to najlepsza forma kształtowania młodych charakterów i wychowywania odpowiedzialnych ludzi. Jestem przekonana, że „Zgrana Piątka” wniesie nową jakość do polskich szkół, które bardzo potrzebują takich inicjatyw” – mówi Agata Otrębska, liderka projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dowiedz się więcej: www.zgranapiatka.pl