Com Com Pendium

Com-Com Pendium

Pracownicy Stowarzyszenia SIEMACHA
(2010)

„SIEMACHA wchodzi w wiek dojrzały. Com Com Pendium daje temu świadectwo. Książka jest naszym wspólnym dziełem. Autorami tekstów są siemachowcy – pracownicy, wychowankowie i przyjaciele. Ta książka to opowieść o naszej wspólnej pasji, jaką od blisko 18 lat jest SIEMACHA.

Przy tworzeniu Com Com Pendium inspirowaliśmy się ideą połączenia trzech funkcji: wychowania, rozwoju fizycznego i terapii. To nasz pomysł urzeczywistniony w nowohuckim Com-Com Zone i wyróżniony przez Cities for Children. Dzięki niemu wychowanie uzyskuje nową dynamikę, sport znowu odgrywa swoje pierwotne, wychowawcze role, a terapia wychodzi ze wstydliwych zakamarków.

Słowo „Com-Com” to także symbiotyczne współistnienie tego, co społeczne (community), z tym, co biznesowe (commercial). Taka jest właśnie geneza tarnowskiego projektu. Z połączenia misji społecznej i przedsiębiorczości narodził się nowoczesny obiekt, zlokalizowany tuż obok Gemini Park Tarnów. Wierzę głęboko, że to początek drogi, która zaprowadzi nas do wielu centrów handlowych”.

Fragment wstępu