Korba

Dla pozytywnie zakręconych


Korba kręci się od 2009 roku. Do udziału w tym projekcie zapraszamy „pozytywnie zakręconych” młodych ludzi. Jesteśmy przekonani, że dzięki warsztatom z zakresu kreatywności, komunikacji społecznej, przywództwa i przedsiębiorczości, można przekuć niespożyte pokłady energii młodych ludzi w skuteczne działanie dla dobra wspólnego. Projekt został zainicjowany przez Fundację DEMOS i Stowarzyszenie SIEMACHA, a jego liderką od wielu lat jest Agata Otrębska — wybitna animatorka społeczna.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji obywatelskich młodych ludzi w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Jesteśmy przekonani, że młodzież potrzebuje wzmocnienia umiejętności przywódczych, aby motywować rówieśników do działania, podejmować bieżące wyzwania i realizować zamierzone cele. Akcentujemy wagę społecznego zaangażowania i przekonujemy, że każda zmiana otoczenia, czy to w obrębie szkoły, dzielnicy czy miasta, zawsze znajduje początek w wewnętrznej motywacji do działania.


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z klas I i II szkół ponadgimnazjalnych przeważnie z województwa śląskiego, które chcą wpływać na otoczenie, zdobywać umiejętności przywódcze i poznawać interesujących ludzi. Korba to sieć młodych liderów i liderek, atrakcyjne wyjazdy warsztatowe, spotkania ze znanymi ludźmi, bogaty program i wartościowe relacje. Cały rok ciekawych wydarzeń! Podczas edycji 2013/2014 realizowaliśmy działania również w województwie dolnośląskim i opolskim.

W ramach bezpłatnej oferty Projektu Korba zapewniamy młodym ludziom:
  • udział w profesjonalnych warsztatach
  • specjalistyczne konsultacje z ekspertami
  • możliwość realizacji autorskiego projektu
  • komunikację liderów młodzieżowych z wielu regionów kraju

Korba rozwija kreatywność, zwiększa umiejętności organizacyjne, pozwala wyruszyć w drogę osobistego rozwoju, wzmacnia umiejętność budowania wartościowych relacji i pobudza do aktywności. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dowiedz się więcej: www.projektkorba.pl