Odporyszów

Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy

Odporyszów, niewielka miejscowość położona kilkanaście kilometrów na północ od Tarnowa, to miejsce, w którym spotkały się działania Fundacji DEMOS i Stowarzyszenia SIEMACHA. W otoczeniu zieleni, na rozległym terenie o powierzchni ponad siedmiu hektarów od 2002 roku DEMOS rozwija nowoczesne zaplecze dla dzieci i młodzieży. W Odporyszowie powstały jak dotąd trzy wolno stojące budynki (Marcin, Maria i Elżbieta), które są doskonałym miejscem aktywnego wypoczynku, pracy warsztatowej oraz integracji młodych osób. Ośrodek stworzony przez Fundację DEMOS w Odporyszowie to nie tylko baza noclegowa dla ok. 30 osób, to również szereg innych atrakcji takich jak stajnia z wybiegiem dla koni, boiska sportowe czy pływalnia. 

Z zaplecza w Odporyszowie korzystają przede wszystkim wychowankowie Stowarzyszenia SIEMACHA. W każdy niemalże weekend podopieczni z różnych placówek SIEMACHY spotykają się w Odporyszowie, by uczestniczyć w warsztatach poświęconych doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich nie ma dnia, by ośrodek nie tętnił życiem młodych ludzi, którzy tutaj odzyskują energię i zdobywają nową wiedzę. Każdego roku SIEMACHA organizuje w Odporyszowie kilkanaście turnusów dla dzieci i młodzieży.

W 2014 roku oblicze ośrodka w Odporyszowie znacząco się zmieniło. Na mapie pojawił się nowy budynek – Nowoczesny Dom Dziecka, który łączy funkcje opieki całodobowej, dziennych zajęć edukacyjnych i zaplecza sportowego. W części całodobowej mieszka 14 wychowanków, którzy z różnych powodów nie mogą dorastać w rodzinach biologicznych. Z oferty warsztatów dziennych korzysta ok. 60 młodych osób z Odporyszowa, Żabna, Dąbrowy Tarnowskiej i innych okolicznych miejscowości. Część sportowa, czyli sale fitness i kryta pływalnia, dostępne są dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych. W październiku 2015 r. w Odporyszowie rozpoczęło działalność Centrum Sportów Konnych, a wiosną 2016 r. powstało boisko do piłki nożnej i kryta ujeżdżalnia konna.

„DEMOS i SIEMACHA ściśle ze sobą współpracują. Od wielu lat obie organizacje wiąże umowa o partnerstwie strategicznym. Fundacja tworzy zaplecze lokalowe oraz administruje wybranymi placówkami, a Stowarzyszenie realizuje w nich działalność statutową. To dobre rozwiązanie, które pozwala zarządzać ośrodkami w sposób najbardziej efektywny” – mówi Irena Kruczek, Wiceprezes Fundacji DEMOS.

Lokalizacja

Fundacja DEMOS
Odporyszów, ul. Jana Pawła II 102
33-240 ŻabnoTel: +48 12 632 11 88, wew. 10
Mail: [email protected]