Dziennikarstwo i polityka

Dziennikarstwo i polityka

Zygmunt Augustyński, Władysław Bartoszewski
(2009)

„W historii prasy nie zdarzyło się bodaj nigdy, ażeby pierwszy numer nowo założonej gazety wyszedł w żałobie, a tak było z Gazetą Ludową. 31 października umarł bowiem Wincenty Witos i Gazeta Ludowa pierwszy swój numer poświęciła zmarłemu przywódcy ruchu ludowego. W całym kraju powstało wielkie poruszenie na wieść o zgonie Witosa, człowieka na miarę historyczną, premiera Rządu Obrony Narodowej, tułacza politycznego.

Pierwszy numer Gazety Ludowej ukazał się w żałobnej obwódce z kreskową podobizną Witosa. Artykuł wstępny nosił tytuł „Nad trumną Wincentego Witosa”, był mojego pióra i był przeze mnie podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem.

Z Wincentym Witosem łączyła mnie bliższa znajomość i rozmaite przeżycia na przestrzeni lat. Jego wewnętrzna siła, niezależność myślenia, rozum polityczny i niezachwiany patriotyzm sprawiły, że w różnych okresach życia narodu wiązane były z nim powszechne nadzieje. Tak było w 1920 roku, gdy bolszewicy szli na Warszawę. Tak było w 1923 roku, kiedy stanął na czele Rządu Większości Polskiej, tak było w 1926 roku”.

Fragment książki