Zarząd

1.jpg

ks. Andrzej Augustyński

Prezes Zarządu

Inicjator powstania Fundacji DEMOS, członek Rady Fundatorów, Prezes Zarządu od 2002 roku. Przedsiębiorca społeczny, laureat wielu nagród za wybitne osiągnięcia w obszarze pracy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży. Wraz z ojcem, Kazimierzem Augustyńskim, stworzył ośrodek edukacyjno-wypoczynkowy na terenie dawnego majątku rodzinnego w Odporyszowie. W 2009 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dane biograficzne
Biogram
Współpraca z Miastem Kraków
3.jpg

Irena Kruczek

Wiceprezes Zarządu

Filolog, pedagog i działacz społeczny. Zawodowo związana z obszarem pomocy społecznej od ponad 20 lat. Specjalista w zakresie przepisów regulujących działalność stowarzyszeń i fundacji. Od 2002 roku, jako sprawny administrator, odpowiada za instytucjonalną tożsamość Fundacji DEMOS. Laureatka Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” oraz odznaczenia Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”. W 2018 roku odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2.jpg

Anna Litwora

Wiceprezes Zarządu

Od początku lat 90–tych związana z działalnością wychowawczą dzieci i młodzieży. Doświadczony pedagog, ceniony specjalista w zakresie realizacji autorskich programów socjoterapeutycznych, wieloletni dyrektor specjalistycznych placówek wsparcia dziennego. Zaangażowana w działalność Fundacji DEMOS od 2002 roku. Laureatka odznaczenia „Honoris Gratia” przyznanego przez Prezydenta Miasta Krakowa. W 2011 roku odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2018 roku odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.