Informacje

< Wróć
top-fb.jpg

Pomoc to moc

Dzięki wsparciu PZU w ramach projektu „Pomoc to moc” realizowanego przez Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie zostało wyposażone w system kamer, sprzęt nagłośnieniowy służący m.in. do powiadomień głosowych zwiększający bezpieczeństwo w krytej ujeżdżalni (z komunikatem głosowym jak zachować się na wypadek sytuacji awaryjnych), lustra w krytej ujeżdżalni konnej, które pomagają uczestnikom zajęć monitorować postawy na koniu dzięki czemu zwiększają swoje bezpieczeństwo przed upadkami, defibrylator oraz zestawy do udzielania pierwszej pomocy. Kącik na odpoczynek dla uczestników zajęć został przystosowany do osób niepełnosprawnych.

24 stycznia 2019 r. odbył się Dzień Bezpieczeństwa podczas którego w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej mieli okazję wziąć udział  wszyscy uczestnicy zajęć w Centrum Sportów Konnych. W ramach akcji odbyły się warsztaty bezpiecznego zachowania się w stajni, podczas zajęć z koniem w krytej i odkrytej ujeżdżalni, opieka nad zwierzętami; a także spotkania wychowanków z ratownikiem medycznym i instruktorami zajęć, w tym hipoterapautą, którzy przedstawili wszystkim uczestnikom jak istotny jest wpływ jazdy konnej na postawę i zdrowie człowieka. Uczestnicy spotkania, po odpowiednim przeszkoleniu otrzymali dyplomy ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.