Informacje

< Wróć
ee.jpg

Stypendia pomostowe


Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach — dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej.

W ciągu 13 lat Program Stypendiów Pomostowych przekształcił się w rozbudowany system stypendialny, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów. Stypendia na I rok studiów stanowią furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, staży za granicą i w kraju, stypendiów doktoranckich oraz warsztatów psychologicznych. W ramach Programu przyznano dotąd ponad 18 200 różnego rodzaju stypendiów, w tym 13 300 na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel 85 mln zł.

„Stypendia Pomostowe” są jednym z niewielu pozarządowych programów stypendialnych o tak dużej skali w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona partnerów. Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, która w imieniu partnerów i organizacji współpracujących, zarządza Programem. Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS, jako jeden z partnerów programu, dysponuje częścią budżetu stypendialnego.

Honorowy Patronat nad XIII edycją Programu Stypendiów Pomostowych sprawuje Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP.

Dowiedz się więcej: www.stypendia-pomostowe.pl