Informacje

< Wróć
cc.jpg

Liderzy w Zubrzycy


Kreowanie liderów młodzieżowych to dla każdego środowiska wychowawczego zadanie szczególnie ważne. Florian Znaniecki twierdził, że żadne środowisko młodzieżowe nie jest w stanie rozwijać się harmonijnie i zapewnić sobie przekazu norm i zasad postępowania, jeśli nie wytworzy grupy młodych rówieśników będących jego lokomotywą. Właśnie dlatego, w dogodnych warunkach placówki wakacyjnej w Zubrzycy Dolnej, prowadzimy – dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem SIEMACHA – zimowe i letnie warsztaty dla liderów młodzieżowych.

​Młodzi ludzie, na pewnym etapie rozwoju, najbardziej ufają rówieśnikom – niekiedy bardziej niż nauczycielom w szkole, urzędnikom instytucji publicznych czy nawet własnym rodzicom. To zaufanie rodzi więź, a więź tworzy społeczność. Stawiamy na liderów, czyli grupę kilkunastu wybranych osób, które wyróżniają się postawą odpowiedzialności, zaradności i wrażliwości na potrzeby innych. To oni, ambitni, młodzi liderzy, są podstawowym budulcem i katalizatorem tworzenia się nowych społeczności młodzieżowych. Liderzy to rówieśnicy, którzy nie są zagrożeniem, ale wzorem i przykładem dla innych. Okazuje się bowiem, że młody człowiek darzący zaufaniem swoich rówieśników jest tym bardziej skłonny obdarzać zaufaniem także dorosłych. Autorytety więc nie konkurują ze sobą, lecz wzajemnie się wspierają. To zdumiewająca i sprawdzona logika „autorytetów rówieśniczych”, dzięki której, wraz ze Stowarzyszeniem SIEMACHA, skutecznie pomnażamy kapitał społecznego zaufania.