Partnerzy

Partnerstwo strategiczne

Siemacha logo


Fundacja DEMOS ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem SIEMACHA. Fundacja wspiera Stowarzyszenie w zakresie rozwijania sieci placówek dziennych, całodobowych oraz wakacyjnych, a także w zakresie administracji częścią istniejących obiektów. Ważnym elementem współpracy jest pozyskiwanie przez DEMOS środków, które pozwalają tworzyć infrastrukturę na potrzeby działań statutowych Stowarzyszenia. Wychowankowie SIEMACHY, w ramach różnego rodzaju projektów, korzystają zarówno z obiektów zarządzanych przez DEMOS, jak i z oferty stypendiów czy warsztatów oferowanych przez Fundację. W ramach partnerstwa zrealizowano szereg innowacyjnych placówek i projektów.

Partnerzy