Zarząd

1.jpg

ks. Andrzej Augustyński

Prezes Zarządu

Inicjator powstania Fundacji DEMOS, członek Rady Fundatorów, Prezes Zarządu od 2002 roku. Przedsiębiorca społeczny, laureat wielu nagród za wybitne osiągnięcia w obszarze pracy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży. Wraz z ojcem, Kazimierzem Augustyńskim, stworzył ośrodek edukacyjno-wypoczynkowy na terenie dawnego majątku rodzinnego w Odporyszowie. W 2009 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

3.jpg

Irena Kruczek

Wiceprezes Zarządu

Filolog, pedagog i działacz społeczny. Zawodowo związana z obszarem pomocy społecznej od ponad 20 lat. Specjalista w zakresie przepisów regulujących działalność stowarzyszeń i fundacji. Od 2002 roku, jako sprawny administrator, odpowiada za instytucjonalną tożsamość Fundacji DEMOS. Laureatka Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” oraz odznaczenia Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”.

2.jpg

Anna Litwora

Wiceprezes Zarządu

Od początku lat 90–tych związana z działalnością wychowawczą dzieci i młodzieży. Doświadczony pedagog, ceniony specjalista w zakresie realizacji autorskich programów socjoterapeutycznych, wieloletni dyrektor specjalistycznych placówek wsparcia dziennego. Zaangażowana w działalność Fundacji DEMOS od 2002 roku. Laureatka odznaczenia „Honoris Gratia” przyznanego przez Prezydenta Miasta Krakowa. W 2011 roku odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.